Beslutad proposition: Entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen

Report this content

Regeringen har i dag beslutat att överlämna propositionen Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen till riksdagen. Syftet är att stärka skyddet för arbetstagarna och att motverka fusk och kriminalitet, samtidigt som arbetsmarknadens parters möjlighet att reglera entreprenörs­ansvar i kollektivavtal värnas.

Bygg- och anläggningsbranschen går för högtryck i Sverige. Samtidigt är det en bransch som brottas med stora utmaningar när det gäller fusk och rent kriminell verksamhet. För att stärka skyddet för arbetstagarna och främja en sund konkurrens föreslår regeringen en helt ny lag om ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen.

– Det kan aldrig accepteras att seriösa och ansvarstagande entreprenörer i bygg- och anläggningsbranschen ska riskera att konkurreras ut av de som fuskar med skatten, struntar i säkerheten eller inte betalar sina arbetstagare den lön de har rätt till, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Lagförslaget innebär att en arbetstagare som inte får ut sin lön ska kunna få betalt av det företag som anlitat arbetstagarens arbetsgivare. I andra hand ska huvudentreprenören ansvara. Om entreprenörsansvaret aktualiseras så kan den entreprenör som betalat arbetstagarens lön i efterhand kräva ersättning från arbetsgivaren. Förslaget förväntas göra det svårare för oseriösa aktörer att verka då det väntas leda till noggrannare kontroller av vilka under­entreprenörer som släpps in på svenska byggarbetsplatser.

En viktig utgångspunkt i den svenska modellen är att arbets­marknadens parter ska kunna avtala om en reglering som är anpassad till de förutsättningar som gäller i den bransch eller i den verksamhet som avtalet gäller. Enligt lagförslaget ska parterna därför kunna reglera frågan om entreprenörsansvar i kollektivavtal som ska tillämpas i stället för lagen under vissa förutsättningar.

– Det är min uppfattning att befintliga kollektivavtalslösningar i byggsektorn ger ett motsvarande skydd som lagen eftersträvar. Frågan om ett visst kollektivavtal uppfyller lagens krav avgörs dock ytterst av rättstillämpningen, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Entreprenörsansvaret föreslås gälla både inhemska och utstationerade arbetstagare. Lagförslaget innebär vidare att arbetstagaren och arbetstagar­organisationerna ska ha rätt till information om aktörerna i entreprenadkedjan. Brott mot informationsskyldigheten föreslås kunna leda till skadestånd.

Regeringen har tidigare infört personalliggare på byggarbetsplatser för att motverka svartarbete. Från den 1 juli 2018 införs för vissa arbetsgivare en skyldighet att lämna uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Den skyldigheten utvidgas till alla arbetsgivare från årsskiftet 2018/19. Regeringen har gett åtta myndigheter i uppdrag att utveckla sina metoder för att motverka fusk och brottslighet i arbetslivet och rivit upp lex Laval så att det alltid ska vara möjligt för fackförbund att kräva ett svenskt kollektivavtal.

Regeringen föreslår att de nya bestämmelserna om entreprenörsansvar ska träda i kraft den 1 augusti 2018.

Natalie Sial
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-520 54 49
natali.sial@regeringskansliet.se

​Vill du ha aktuell information från Arbetsmarknadsdepartementet?

Prenumerera på nyheter från regeringen.se

Prenumerera på nyhetsbrev från Arbetsmarknadsdepartementet

Prenumerera