Boverket ska undersöka risker för diskriminering på bostadsmarknaden

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att analysera och bedöma om det förekommer missgynnanden som skulle kunna utgöra diskriminering när bostäder förmedlas. Barns boendesituation ska särskilt belysas.  

Boverket ska analysera hur hyresbostäder med och utan besittningsskydd förmedlas och vilka krav som hyresvärdar ställer på presumtiva hyresgäster. Myndigheten ska också titta på hur förmedlingsplattformar hanterar kravprofiler. Vidare ska Boverket analysera kopplingen mellan etablering på bostadsmarknaden och etablering på arbetsmarknaden. 

- Det är en mänsklig rättighet att inte utsättas för diskriminering. Trots det är vårt samhälle långt ifrån fritt från diskriminering och vi måste arbeta aktivt mot diskriminerande strukturer. Om det förekommer diskriminering på bostadsmarknaden får det allvarliga konsekvenser, både för enskilda individer och för samhället i stort. Det är särskilt viktigt att undersöka hur barn påverkas när familjen har svårt att få en varaktig bostad, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. 

- Den ekonomiska tillbakagång som följer i Coronavirusets spår kan innebära långvarig arbetslöshet och svårigheter när det gäller egen försörjning. Därför är det nu särskilt angeläget att undersöka hur förmedlingen på bostadsmarknaden, både första- och andrahandsmarknaden, påverkar olika grupper i en ansträngd ekonomisk situation, säger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund. 

I uppdraget ska Boverket samråda med bland annat Diskrimineringsombudsmannen (DO), Delegationen mot segregation (Delmos) och Barnombudsmannen (BO).  Boverket får 3 miljoner kronor för att genomföra uppdraget. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 maj 2021.

Kontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos Åsa Lindhagen
073-08 57 588
nicole.goufas@regeringskansliet.se

 

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
073-078 52 24 
frida.farlin@regeringskansliet.se


 

Prenumerera