Ekonomiskt stöd till arbetsgivare för intensiv praktik

Report this content

Regeringen har beslutat att arbetsgivare som tar emot personer på intensiv praktik inom ramen för intensivåret ska få rätt till ekonomiskt stöd. 

Regeringen aviserade i Budgetpropositionen för 2020 att införa ett intensivår inom ramen för etableringsprogrammet. Syftet med intensivåret är att nyanlända snabbare ska komma i arbete. Från och med den 15 april 2021 ska nyanlända kvinnor och män kunna ges möjlighet att delta i ett intensivår. Inom ramen för intensivåret kan det ingå en ny insats i form av intensiv praktik.

Intensiv praktik syftar till att underlätta för den nyanlände att få en anställning inom samma yrke eller bransch. Den arbetsgivare som anordnar praktiken ska ansvara för att praktiken planeras på ett strukturerat sätt och att den nyanlände får handledning av en utsedd handledare, att det sker en regelbunden uppföljning med återkoppling till den nyanlände och till Arbetsförmedlingen. Efter avslutad praktik ska arbetsgivaren utfärda ett intyg om praktiken där det framgår vilka kunskaper som den nyanlände har förvärvat.

Regeringen har nu beslutat att ett ekonomiskt stöd kommer att utgå till arbetsgivare som tar emot personer för intensiv praktik. Det ekonomiska stödet till arbetsgivaren förväntas stimulera arbetsgivare att ta emot en nyanländ på praktik. 

Nivån på den ekonomiska ersättningen motsvarar det bidrag som idag utgår vid arbetsträning på 150 kr per dag, vilket innebär 3 300 kr per månad och 19 800 kr för sex månader. 

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Kontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos Eva Nordmark
073-053 92 70
jennie.zetterstrom@regeringskansliet.se

Prenumerera