Etableringsjobb ska prövas av EU

Report this content

Etableringsjobb är en helt ny modell för staten att stimulera anställningar för långtidsarbetslösa och nyanlända. Regeringen har nu inlett processen med att få stödet godkänt av EU-kommissionen.

Etableringsjobb är en helt ny modell för staten att stimulera anställningar för långtidsarbetslösa och nyanlända som bygger på ett förslag från LO, Unionen och Svenskt Näringsliv. Etableringsjobb skiljer sig från dagens befintliga subventionerade anställningar på så sätt att staten subventionerar anställningen genom att betala en ersättning direkt till individen, istället för att arbetsgivaren betalar hela lönen till arbetstagaren och sedan får ersättning för en del av lönen från staten. 

Stödet räknas som ett statligt stöd enligt EU:s regler om statligt stöd och regeringen behöver därför få stödet godkänt av EU-kommissionen. Nu har en förhandsanmälan skickats in till EU-kommissionen för att påbörja processen med att få stödet prövat.

-Etableringsjobben kommer att vara ett viktigt verktyg för att förbättra etableringen av nyanlända och att motverka att långtidsarbetslösheten biter sig fast. Vi tar nu nästa steg i arbetet för att få etableringsjobben på plats och bredda vår verktygslåda mot långtidsarbetslösheten, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. 

Regeringen arbetar för att införa etableringsjobb i enlighet med parternas förslag under första halvåret 2022.
 

Kontakt
Max Ney
Pressekreterare hos Eva Nordmark
073-094 25 40
max.ney@regeringskansliet.se

Prenumerera