Eva Nordmark deltar i seminarium om ett tryggt arbetsliv

Report this content

Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. Som en del i regeringens arbete med arbetsmiljöstrategin för 2021–2025 deltar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i ett fördjupningsseminarium på temat ”Tryggt arbetsliv” fredagen den 8 oktober.

– Åtgärder för att bekämpa den arbetsrelaterade dödligheten behöver prioriteras. Därför är en nollvision om att ingen ska dö på eller till följd av sitt arbete ett av de fyra prioriterade områdena i regeringens arbetsmiljöstrategi. Arbetsgivare och myndigheter ska göra mer för att förhindra arbetsplatsolyckor, men också arbeta förbyggande för att motverka ohälsosam stress, cancer och suicid. Faktorer som ligger bakom tusentals arbetsrelaterade dödsfall årligen, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Fredagens seminarium, som arrangeras i samarbete mellan AFA Försäkring och Arbetsmarknadsdepartementet, fokuserar på trygghet i arbetslivet och är ett av fyra fördjupningsseminarier som genomförs under 2021 för att presentera och informera om regeringens arbetsmiljöstrategi och ha dialog med centrala aktörer på området.

I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken. I strategin tydliggörs politikens inriktning på de områden som regeringen bedömer har stor betydelse för att uppnå goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

I den nya arbetsmiljöstrategin bryts det övergripande målet för arbetsmiljöpolitiken ned i fyra delmål och prioriterade områden:

  • Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv.
  • Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande.
  • Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet.
  • En arbetsmarknad utan brott och fusk – där en bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel.

Kontakt
Max Ney
Pressekreterare hos Eva Nordmark
073-094 25 40
max.ney@regeringskansliet.se

Prenumerera