Eva Nordmark kommenterar situationen för fackliga rättigheter i Belarus

Report this content

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark uppmanar Belarus regering att till fullo respektera mänskliga rättigheter i arbetslivet och omedelbart frige fängslade fackföreningsmedlemmar.

- Jag ser mycket allvarligt på kränkningarna av fackliga rättigheter som sker i samband med protesterna efter valet. Valet som varken var fritt eller rättvist. Jag uppmanar Belarus regering att till fullo respektera mänskliga rättigheter i arbetslivet och frige de fängslade fackföreningsmedlemmar som deltagit i fredliga protester och strejker, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Belarus har ratificerat Internationella arbetsorganisationens kärnkonventioner och har därmed åtagit sig att respektera föreningsfriheten inklusive rätten att organisera och delta i strejker. Landet har återkommande kritiserats av Internationella arbetsorganisationens (ILO) expertkommitté för begräsningar av föreningsfriheten. I Belarus får inte fackliga organisationer ta emot stöd från utländska organisationer för bland annat sammankomster, demonstrationer, strejker eller för att producera, distribuera kampanjmaterial eller hålla seminarier. Strejkrätten är mycket begränsad och enstaka brott mot den ytterst hårda lagstiftningen kan innebära att fackliga organisationer förbjuds.

 

Kontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos Eva Nordmark
073-053 92 70
jennie.zetterstrom@regeringskansliet.se

Prenumerera