Eva Nordmark träffar aktörer om förbättrade rutiner för våldsutsatta med skyddade personuppgifter

Report this content

Idag tisdag håller arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark ett möte för att diskutera hur situationen för våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter kan förbättras. På mötet deltar representanter för berörda aktörer. 

I april 2021 gav regeringen Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter, vilket omfattar att öka kännedomen om gällande lagstiftning. Myndigheten skulle även i uppdraget undersöka livssituationen för gruppen, med fokus på kvinnor och barn.

Den redovisade rapporten visar att en stor grupp kvinnor som lever med skyddade personuppgifter får sina uppgifter röjda. Oftast av svenska myndigheter. 

Med anledning av slutsatserna i rapporten håller idag arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark ett möte med representanter från en rad berörda aktörer för att diskutera hur situationen för denna utsatta grupp kan förbättras.

- Det är tydligt att befintliga rutiner måste skärpas. För utsatta kvinnor handlar det här om liv och död. Det är förövaren, inte offren, som ska behöva hålla sig undan, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

På mötet deltar representanter från Arbetsförmedlingen, Domstolsverket, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen, Universitetskanslersämbetet, Åklagarmyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner.

Efter mötet finns Eva Nordmark tillgänglig för media från klockan 11:15. Kontakta pressekreterare Yasmin Hussein för intervjuförfrågningar. 

 

Kontakt
Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
073-076 73 27
yasmin.mohamud.hussein@regeringskansliet.se

Prenumerera