Eva Nordmark träffar OECD om omställningspaketet

Report this content

OECD:s chef för sysselsättningsfrågor Stefano Scarpetta besöker idag Sverige för att ta del av regeringens reform för förbättrad omställningsförmåga på arbetsmarknaden. Under sitt besök kommer Scarpetta träffa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och representanter från arbetsmarknadens parter.

Stefano Scarpetta, chef för sysselsättningsfrågor inom den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, (OECD), kommer till Stockholm. Syftet med besöket är att ta del av regeringens omställningspaket för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Under sitt besök kommer Scarpetta träffa Eva Nordmark tillsammans med utbildningsminister Anna Ekströms statssekreterare Kristina Persdotter. Scarpetta kommer även att ha ett möte med representanter från arbetsmarknadens parter för att diskutera deras roll i omställningspaketet.

Regeringen har beslutat om propositionen Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet och har sin grund i ett förslag från fack och arbetsgivare på den privata arbetsmarknaden. Alla arbetstagare ska få bättre förutsättningar till omställning och kompetensutveckling genom hela arbetslivet. Propositionen har i mars lämnats över till riksdagen för behandling. Riksdagen förväntas att fatta beslut om förslagen under juni 2022. När reformerna är fullt utbyggda beräknas den totala kostnaden för staten motsvara cirka 11 miljarder kronor per år. 

 

Kontakt
Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
073-076 73 27
yasmin.mohamud.hussein@regeringskansliet.se

Prenumerera