Extratjänster medför 50 miljoner kronor till Stockholms läns kommuner

Report this content

På regeringens uppdrag fördelar nu Arbetsförmedlingen totalt 500 miljoner kronor till kommuner och landsting som tagit ett särskilt ansvar för att anställa personer långt ifrån arbetsmarknaden. Fördelningen är i huvudsak baserad på antalet tillsatta extratjänster. För Stockholms del innebär det 50 miljoner kronor till länets kommuner.

Att minska långtidsarbetslösheten och stärka nyanländas etablering är en högt prioriterad fråga för regeringen. I budgetpropositionen för 2018 avsatte regeringen 500 miljoner kronor med syfte att uppmuntra fler kommuner och landsting att via extratjänster anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Modellen med extratjänster infördes i november 2015 och ger möjlighet till full subvention av lönen samt de lagstadgade arbetsgivaravgifterna i 12 månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

Extratjänster finns i dag inom skolan, äldrevården, barnomsorgen och sjukvården. Sedan juli 2017 har det även funnits möjlighet att anställa personer inom kulturell verksamhet, ideella föreningar och trossamfund. Det totala antalet extratjänster i Sverige uppgår enligt den senaste statistiken till drygt 13 000, varav 11 000 finns i kommunerna.

- Genom extratjänster ges verksamheter inom välfärden möjlighet att ta in en extra resurs som kan stötta och avlasta, till exempel inom äldreomsorgen. Vi skapar vägar till arbete för fler samtidigt som vi stärker välfärden. Rekryteringsbehoven är stora inom till exempel vård och omsorg och en extratjänst kan vara en bra väg in för den som i framtiden vill bli undersköterska eller vårdbiträde, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

De medel som nu betalas ut baseras i huvudsak på Arbetsförmedlingens redovisning av antalet anställda i kommuner och landsting med extratjänst per den 31 december 2017. Beloppen är kopplade till en beräkningsmodell som i korthet baseras på befolkningsstorleken i varje län.

I modellen angavs att i de fall inte alla medel betalas ut med hänsyn till antal extratjänster skulle kvarvarande belopp fördelas per capita.

För Stockholms län ser fördelningen ut enligt tabellen nedan:

Kommun Belopp som betalas ut Extratjänster 31/12 2017 Extratjänster 28/2 2018
Upplands Väsby 1 204 970 17 26
Vallentuna 1 063 209 15 14
Österåker 1 559 373 22 23
Värmdö 1 063 209 15 13
Järfälla 5 385 637 193 229
Ekerö 1 148 927 17 19
Huddinge 212 642 3 5
Botkyrka 4 035 282 68 79
Salem 212 642 3 8
Haninge 3 718 775 58 63
Tyresö 212 642 3 3
Upplands-Bro 1 223 117 22 24
Nykvarn 454 959 8 13
Täby 0 0 1
Danderyd 70 881 1 1
Sollentuna 637 925 9 15
Stockholm 13 892 595 196 269
Södertälje 4 203 410 68 73
Nacka 567 045 8 19
Sundbyberg 2 129 727 34 35
Solna 708 806 10 14
Lidingö 70 881 1 8
Vaxholm 0 0 0
Norrtälje 2 409 940 34 39
Sigtuna 2 370 442 54 60
Nynäshamn 1 620 431 45 42
Summa 50 177 467 904 1 095


Stockholms läns landsting tilldelas 7 824 676 kronor.

Natalie Sial
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-520 54 49
natali.sial@regeringskansliet.se

​Vill du ha aktuell information från Arbetsmarknadsdepartementet?

Prenumerera på nyheter från regeringen.se

Prenumerera på nyhetsbrev från Arbetsmarknadsdepartementet

Taggar:

Prenumerera