Extratjänster medför 60 miljoner kronor till Skånes kommuner

Report this content

På regeringens uppdrag fördelar nu Arbetsförmedlingen totalt 500 miljoner kronor till kommuner och landsting som tagit ett särskilt ansvar för att anställa personer långt ifrån arbetsmarknaden. Fördelningen är i huvudsak baserad på antalet tillsatta extratjänster. För Skånes del innebär det 60 miljoner kronor till länets kommuner.

Att minska långtidsarbetslösheten och stärka nyanländas etablering är en högt prioriterad fråga för regeringen. I budgetpropositionen för 2018 avsatte regeringen 500 miljoner kronor med syfte att uppmuntra fler kommuner och landsting att via extratjänster anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Modellen med extratjänster infördes i november 2015 och ger möjlighet till full subvention av lönen samt de lagstadgade arbetsgivaravgifterna i 12 månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

Extratjänster finns i dag inom skolan, äldrevården, barnomsorgen och sjukvården. Sedan juli 2017 har det även funnits möjlighet att anställa personer inom kulturell verksamhet, ideella föreningar och trossamfund. Det totala antalet extratjänster i Sverige uppgår enligt den senaste statistiken till drygt 13 000, varav 11 000 finns i kommunerna.

- Genom extratjänster ges verksamheter inom välfärden möjlighet att ta in en extra resurs som kan stötta och avlasta, till exempel inom äldreomsorgen. Vi skapar vägar till arbete för fler samtidigt som vi stärker välfärden. Rekryteringsbehoven är stora inom till exempel vård och omsorg och en extratjänst kan vara en bra väg in för den som i framtiden vill bli undersköterska eller vårdbiträde, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

De medel som nu betalas ut baseras i huvudsak på Arbetsförmedlingens redovisning av antalet anställda i kommuner och landsting med extratjänst per den 31 december 2017. Beloppen är kopplade till en beräkningsmodell som i korthet baseras på befolkningsstorleken i varje län.

I modellen angavs att i de fall inte alla medel betalas ut med hänsyn till antal extratjänster skulle kvarvarande belopp fördelas per capita.

För Skåne län ser fördelningen ut enligt tabellen nedan:
 

Kommun Belopp som betalas ut Extratjänster 31/12 2017 Extratjänster 28/2 2018
Svalöv 745 100 20 24
Staffanstorp 779 686 11 11
Burlöv 70 881 1 3
Vellinge 1 533 006 24 22
Östra Göinge 741 791 16 20
Örkelljunga 558 825 15 18
Bjuv 496 164 7 13
Kävlinge 1 483 581 32 35
Lomma 1 081 356 20 21
Svedala 954 432 19 26
Skurup 845 656 23 26
Sjöbo 708 806 10 19
Hörby 756 629 17 18
Höör 637 925 9 18
Tomelilla 581 883 9 10
Bromölla 1 071 534 42 44
Osby 759 938 21 26
Perstorp 476 415 17 19
Klippan 738 482 12 16
Åstorp 890 170 26 36
Båstad 741 791 16 16
Malmö 12 900 267 182 218
Lund 4 607 238 65 80
Landskrona 2 447 941 63 87
Helsingborg 6 221 052 102 118
Höganäs 1 148 927 17 17
Eslöv 1 417 612 20 20
Ystad 2 106 773 74 89
Trelleborg 2 213 843 51 48
Kristianstad 5 027 820 150 152
Simrishamn 1 162 163 33 37
Ängelholm 2 499 072 74 80
Hässleholm 2 226 974 33 34
Summa 60 633 731 1 231 1 421


Skåne läns landsting tilldelas 24 104 971 kronor.

Natalie Sial
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-520 54 49
natali.sial@regeringskansliet.se

​Vill du ha aktuell information från Arbetsmarknadsdepartementet?

Prenumerera på nyheter från regeringen.se

Prenumerera på nyhetsbrev från Arbetsmarknadsdepartementet

Taggar:

Prenumerera