Extratjänster medför 75 miljoner kronor till Västra Götalands kommuner

Report this content

På regeringens uppdrag fördelar nu Arbetsförmedlingen totalt 500 miljoner kronor till kommuner och landsting som tagit ett särskilt ansvar för att anställa personer långt ifrån arbetsmarknaden. Fördelningen är i huvudsak baserad på antalet tillsatta extratjänster. För Västra Götalands del innebär det 75 miljoner kronor till länets kommuner.

Att minska långtidsarbetslösheten och stärka nyanländas etablering är en högt prioriterad fråga för regeringen. I budgetpropositionen för 2018 avsatte regeringen 500 miljoner kronor med syfte att uppmuntra fler kommuner och landsting att via extratjänster anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Modellen med extratjänster infördes i november 2015 och ger möjlighet till full subvention av lönen samt de lagstadgade arbetsgivaravgifterna i 12 månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

Extratjänster finns i dag inom skolan, äldrevården, barnomsorgen och sjukvården. Sedan juli 2017 har det även funnits möjlighet att anställa personer inom kulturell verksamhet, ideella föreningar och trossamfund. Det totala antalet extratjänster i Sverige uppgår enligt den senaste statistiken till drygt 13 000, varav 11 000 finns i kommunerna.

- Genom extratjänster ges verksamheter inom välfärden möjlighet att ta in en extra resurs som kan stötta och avlasta, till exempel inom äldreomsorgen. Vi skapar vägar till arbete för fler samtidigt som vi stärker välfärden. Rekryteringsbehoven är stora inom till exempel vård och omsorg och en extratjänst kan vara en bra väg in för den som i framtiden vill bli undersköterska eller vårdbiträde, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

De medel som nu betalas ut baseras i huvudsak på Arbetsförmedlingens redovisning av antalet anställda i kommuner och landsting med extratjänst per den 31 december 2017. Beloppen är kopplade till en beräkningsmodell som i korthet baseras på befolkningsstorleken i varje län.

I modellen angavs att i de fall inte alla medel betalas ut med hänsyn till antal extratjänster skulle kvarvarande belopp fördelas per capita.

För Västra Götalands län ser fördelningen ut enligt tabellen nedan:
 

Kommun Belopp som betalas ut Extratjänster 31/12 2017 Extratjänster 28/2 2018
Härryda 1 678 076 30 28
Partille 0 0 1
Öckerö 581 883 9 11
Stenungsund 1 167 074 22 23
Tjörn 354 403 5 5
Orust 637 925 9 8
Sotenäs 354 403 5 5
Munkedal 425 284 6 7
Tanum 730 262 19 21
Dals-Ed 420 372 17 18
Färgelanda 387 388 11 12
Ale 1 350 040 23 26
Lerum 708 806 10 16
Vårgårda 733 571 23 33
Bollebygd 0 0 0
Grästorp 390 697 15 17
Essunga 435 210 18 18
Karlsborg 580 281 24 23
Gullspång 524 238 24 25
Tranemo 0 0 0
Bengtsfors 1 048 476 48 46
Mellerud 588 501 17 17
Lilla Edet 283 522 4 6
Mark 0 0 3
Svenljunga 677 528 23 25
Herrljunga 0 0 2
Vara 712 115 14 14
Götene 1 130 885 46 52
Tibro 896 788 34 44
Töreboda 811 069 32 40
Göteborg 24 326 984 378 349
Mölndal 2 764 343 39 40
Kungälv 1 887 409 29 29
Lysekil 741 791 16 15
Uddevalla 2 769 359 62 66
Strömstad 496 164 7 9
Vänersborg 2 520 528 83 89
Trollhättan 3 831 070 126 134
Alingsås 1 715 972 25 26
Borås 5 954 179 152 221
Ulricehamn 141 761 2 4
Åmål 1 145 723 47 53
Mariestad 1 285 777 30 36
Lidköping 2 116 596 52 53
Skara 1 017 093 27 30
Skövde 2 357 206 38 55
Hjo 369 241 6 8
Tidaholm 670 910 15 16
Falköping 1 862 749 50 52
Summa 75 583 650 1 672 1 831


Västra Götalands läns landsting tilldelas 9 033 465 kronor.

Natalie Sial
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-520 54 49
natali.sial@regeringskansliet.se

​Vill du ha aktuell information från Arbetsmarknadsdepartementet?

Prenumerera på nyheter från regeringen.se

Prenumerera på nyhetsbrev från Arbetsmarknadsdepartementet

Taggar:

Prenumerera