Färre karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen

Report this content

Regeringen föreslår en minskning av antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen från sju till sex. I dag fattades beslut om att överlämna en proposition till riksdagen.

Den svenska modellen bygger på att alla som kan arbeta också gör det. På den moderna arbetsmarknaden, som ställer stora krav på omställning, är en välfungerande arbetslöshetsförsäkring viktig för att arbetstagare ska våga byta jobb och inriktning. Vid arbetslöshet ska det finnas en ekonomisk trygghet och stöd till omställning.

Regeringen föreslår nu en ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring, vilket innebär att antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sju till sex. Detta bedöms medföra en förbättring av enskildas ekonomiska trygghet utan att incitamenten för omställning till nytt arbete försvagas. Dessutom bedömer regeringen att en sådan minskning överensstämmer med kraven i protokollet till den europeiska balken om social trygghet, som Sverige har ratificerat.

Regeringen avsätter för detta ändamål 30 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2018, följt av 60 miljoner kronor för 2019.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 2 juli 2018.

Natalie Sial
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-520 54 49
natali.sial@regeringskansliet.se

​Vill du ha aktuell information från Arbetsmarknadsdepartementet?

Prenumerera på nyheter från regeringen.se

Prenumerera på nyhetsbrev från Arbetsmarknadsdepartementet

Taggar:

Prenumerera