Fler satsningar för att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Report this content

 

Regeringen har idag fattat beslut om att ge Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. Detta är det senaste i en rad av satsningar som regeringen har beslutat om för att stärka hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får i uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. 

- Unga hbtq-personer är mer utsatta för mobbning och kränkningar i jämförelse med många andra unga och den psykiska ohälsan är större. Att ha tillgång till mötesplatser riktade till den egna gruppen är något som unga hbtq-personer själva uppger är mycket viktigt för tryggheten och måendet, säger jämställdhetsminister med ansvar för hbtq-frågor Åsa Lindhagen.

I genomförandet av uppdraget ska MUCF ha en dialog med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter och berörda myndigheter. Myndigheten ska slutredovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet den 1 mars 2021.

Sedan strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck presenterades för fem år sedan har en rad ytterligare insatser vidtagits och flera utredningar som berör hbtq-personers rättigheter har tillsatts. Regeringen fortsätter nu arbetet för att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter även genom följande åtgärder som beslutades den 27 juni i år:

• Barnombudsmannen fick i uppdrag att inhämta erfarenheter från barn och unga om frågor som rör könsidentitet och om intersexvariationer. Erfarenheterna ska samlas och spridas så att de kan utgöra ett stöd för anhöriga och barn och unga med transerfarenheter.

• Statistiska centralbyrån (SCB) fick i uppdrag att ta fram ett stödmaterial för hur offentliga aktörer kan inkludera binära och ickebinära transpersoner i enkäter och undersökningar. 

• Bidraget som kommuner och landsting kan söka för ökad hbtq-kompetens förstärks med 1 miljon kronor. Stödet fördelas av Socialstyrelsen och möjliggör lokala och regionala initiativ.

För frågor kontakta Joakim Söder, tf pressekreterare hos Åsa Lindhagen.
 

Joakim Söder
Tf Pressekreterare hos
Åsa Lindhagen
076-1360892
joakim.tengblad.soder@regeringskansliet.se

 

Prenumerera