Flickors och kvinnors organisering i utsatta områden på agendan

Report this content

Under måndagen den 16 januari reste arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson till Västerås för att lära sig mer om lokala organisationer och diskutera integrationsfrågor, bl.a. arbetet med att stärka flickors och kvinnors organisering i utsatta områden.

Regeringen presenterade i statens budget för 2023 omfattande åtgärder för att boende i utsatta områden ska bli en del av samhällsgemenskapen. Det innefattade bl.a. ökade möjligheter för kvinnor och flickor att organisera sig. Under måndagen besökte Johan Pehrson Rädda barnens tjejforum i Bäckby, som arbetar med att stärka flickors möjligheter att påverka sina liv och utvecklingen i sitt närområde.

– Utmaningarna inom integrationen behöver tacklas med åtgärder inom många olika områden, bland annat genom att stärka kvinnors och flickors ställning. Därför gjorde regeringen i budgeten för 2023 en permanent förstärkning med 20 miljoner kronor för att öka stödet till kvinnors och flickors organisering i utsatta områden, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson besökte även Utveckling Bäckby, som arbetar med strategiskt förebyggande arbete och aktiva insatser för trivsel och trygghet, samt Aros Pizzeria.

Kontakt
Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
076-112 11 47
christoffer.heimbrand@regeringskansliet.se

Prenumerera