Förändrad styrning av Arbetsförmedlingen för att möta krisen

När betydligt fler arbetslösa vänder sig till Arbetsförmedlingen för stöd finns behov av att förtydliga regeringens prioriteringar och ge myndigheten bättre förutsättningar i arbetet med att ta Sverige ur krisen. Regeringen justerar därför styrningen av Arbetsförmedlingen under 2020.

Situationen på den svenska arbetsmarknaden har ändrats dramatiskt till följd av coronaviruset. Antalet varsel har varit historiskt höga under våren och Arbetsförmedlingen hanterar just nu ett stort antal nyinskrivna arbetssökande. Vi behöver därför se till att fler arbetssökande kan ta del av insatser som hjälper dem tillbaka till arbete, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Genom förändringar i Arbetsförmedlingens regleringsbrev kommer myndigheten få möjlighet att använda de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna friare under krisen så att fler arbetssökande kan ta del av insatser. Arbetsförmedlingen ska också skynda på och effektivisera processerna för anvisning så att fler arbetssökande kan ta del av upphandlade matchningstjänster. Arbetsförmedlingen får dessutom en tydligare uppgift att öka övergångarna till reguljär utbildning för att möta kompetensbehoven på arbetsmarknaden.

Presskontakt

Tf pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Jonas Lannering
073-057 23 36

Prenumerera