Förslaget om förlängt anställningsskydd skickas som lagrådsremiss

Förslaget som bygger på pensionsgruppens överenskommelse från december 2017 om att höja anställningsskyddet till 69 år, skickas som remiss till lagrådet. Under mars hoppas regeringen att en proposition ska kunna läggas fram till riksdagen.

I lagrådsremissen föreslås att arbetstagares anställningsskydd ska förlängas genom ändringar i lagen om anställningsskydd. Åldern för rätten att kvarstå i anställningen ska höjas till 69 år. När den åldern har uppnåtts ska arbetsgivaren kunna säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande.

Även åldern för när särskilda regler för uppsägningstid och företrädesrätt börjar gälla ska höjas till 69 år. Detsamma gäller åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå till tillsvidareanställningar.

Möjligheten att avsluta anställningen genom ett skriftligt besked när en viss ålder uppnås ska tas bort, liksom den särskilda formen för visstidsanställning av äldre arbetstagare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft i två omgångar. Den 1 januari 2020 ska förändringarna av äldre arbetstagares anställningsskydd träda i kraft och åldersgränserna höjas till 68 år. Den 1 januari 2023 ska åldersgränserna höjas till 69 år.

Förslaget är en del av pensionsöverenskommelsen som slöts mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet i december 2017.

Sofia Brändström
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-219 50 29
sofia.brandstrom@regeringskansliet.se

 

Prenumerera