Francisca Ramsberg utses till utredare för kollektivavtalad a-kassa

Report this content

I augusti 2021 beslutade regeringen att tillsätta en utredning om förutsättningarna för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring. Francisca Ramsberg, överdirektör för Tillväxtverket, har nu utsetts till särskild utredare i utredningen. 

Den 26 augusti 2021 beslutade regeringen om kommittédirektiv för utredningen om förutsättningar för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring. Beslutet fattades efter att Svenskt Näringsliv, Förhandlings- och samverkansrådet PTK, Industrifacket Metall och Svenska Kommunalarbetareförbundet tillsammans lämnat ett förslag om att utreda förutsättningarna för en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring. Förslaget är en del av partsöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd. 

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har nu fattat beslut om att utse Francisca Ramsberg till särskild utredare i utredningen. Francisca Ramsberg är idag överdirektör på Tillväxtverket. Tidigare har hon bland annat arbetat som biträdande budgetchef på Finansdepartementet och som utredare och kanslichef i utredningen om korttidsarbete.

Utredningen, som ska slutredovisa uppdraget senast den 15 december 2024, har i uppdrag att kartlägga, analysera och redovisa förutsättningarna för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring.
 

Kontakt
Max Ney
Pressekreterare hos Eva Nordmark
073-094 25 40
max.ney@regeringskansliet.se

Prenumerera