Hbtqi-personers utsatthet för brott

Report this content

Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att analysera vilka möjligheter det finns att inkludera hbtqi-personers utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i den Nationella trygghetsundersökningen.

I regeringens nyligen antagna handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter är våld, diskriminering och andra kränkningar ett av åtta fokusområden. Regeringens målsättning är att hbtqi-personers utsatthet för våld, diskriminering och andra kränkningar ska upphöra.

- Vi vet att hbtqi-personer och bland dem särskilt transpersoner är en utsatt grupp men det behövs fördjupad kunskap för att kunna sätta in rätt åtgärder för att öka tryggheten, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi. 

Folkhälsomyndigheten har visat att var femte transperson har upplevt våld på grund av sin transidentitet. Det är även betydligt vanligare att homo- och bisexuella upplevt hot om våld och fysiskt våld jämfört med heterosexuella. Det gäller särskilt bisexuella kvinnor och i synnerhet unga bisexuella kvinnor. 

Brå genomför årligen den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) vars syfte är att undersöka människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Brå ska nu analysera vilka möjligheter det finns att inkludera hbtqi-personers utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i NTU. Brå ska även analysera i vilken mån bakgrundsinformation kopplat till andra diskrimineringsgrunder som inte redan ingår i NTU är möjliga att inkludera.

Ta del av regeringens handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. 

Kontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos Märta Stenevi
073-078 52 24
frida.farlin@regeringskansliet.se

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos Märta Stenevi
073- 034 83 38
henrik.jalalian@regeringskansliet.se

 

 

Prenumerera