Informellt videomöte med EU:s arbetsmarknads- och socialministrar den 17 juli

Report this content

Statssekreterare Linda Grape representerar Sverige vid det tyska ordförandeskapets informella ministervideomöte med EU:s arbetsmarknads- och socialministrar. 

Fokus på mötet är hur arbetsmarknads- och socialpolitiken kan bidra till återhämtningen från coronapandemin. I tre parallella workshops kommer deltagarna att diskutera sociala trygghetssystem, arbetsmiljö samt situationen för arbetstagare som arbetar i annat EU-land. Sverige kommer att delta i en diskussion om hur arbetsmiljön kan bidra till återhämtningen. 

Arbetsmarknadens parter på EU-nivå deltar också på mötet. 

Kontakt

Sara Khatemi
Tf pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark 
Telefon (växel) 08-405 10 00 
Mobil 076-129 67 08

Prenumerera