Jämställdhetsintegrering i myndigheter fortsätter med ny inriktning

Report this content

 

Att statliga myndigheter arbetar för att främja jämställdhet inom hela sin verksamhet är av central betydelse för att de jämställdhetspolitiska målen ska uppnås. Regeringen har därför beslutat att regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter ska fortsätta. 

Utvecklingsprogrammet för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) syftar till att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering. Utvecklingsprogrammet startade 2013 med 18 pilotmyndigheter och har därefter utökats till att omfatta ca 60 myndigheter. 

Regeringen avser även se över om ytterligare myndigheter bör omfattas av JiM-uppdraget. Jämställdhetsmyndighetens stöd till myndigheterna som deltar i JiM-programmet bör också utvecklas mot ett mer strukturerat erfarenhetsutbyte samt främja att aktörer från olika sektorer och på olika nivåer samverkar för att lösa de jämställdhetsproblem vi har i samhället.

Tisdagen den 1 oktober träffar jämställdhetsminister Åsa Lindhagen generaldirektörerna för de 60 myndigheter som omfattats av JiM-programmet. Syftet med mötet är att följa upp resultat, dela erfarenheter och diskutera kvarstående utmaningar för jämställdhetsarbetet. Vid mötet kommer Åsa Lindhagen att presentera den nya inriktningen för JiM från och med 2020.
 
- Jämställdhetsintegrering av myndigheternas verksamhet är ett viktigt utvecklingsarbete som kräver långsiktighet. Det handlar i grunden om att bygga ett jämställt samhälle och att våra myndigheter ska ge lika förutsättningar för alla oavsett kön. Därför känns det oerhört positivt att idag kunna berätta att utvecklingsprogrammet JiM kommer att fortsätta, säger Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister.

Vid frågor kontakta Nicole Goufas, pressekreterare åt Åsa Lindhagen. 

 

Kontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos Åsa Lindhagen
073-08 57 588
nicole.goufas@regeringskansliet.se

 

Prenumerera