Jämställdhetsmyndigheten överlämnar rapport om utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden

Report this content

Jämställdhetsmyndigheten har redovisat det uppdrag om utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden som regeringen gav myndigheten 2021. I den rapport som nu har överlämnats till regeringen föreslår myndigheten bland annat att flera myndigheter ska få ett uppdrag att samverka för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden.

I september 2021 gav regeringen Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ta fram förslag på insatser för att stärka utrikes födda kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. Målgruppen för uppdraget var särskilt de som står långt ifrån arbetsmarknaden och som i dag inte deltar i etableringsåtgärder. 

I den rapport som Jämställdhetsmyndigheten nu har överlämnat till regeringen föreslås bland annat att en rad myndigheter, däribland Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket och olika skolnära myndigheter får samverkansuppdrag. Jämställdhetsmyndigheten föreslår i sin rapport att myndigheterna initialt bör ta fram en plan för hur de kan utveckla arbetet.

Insatser för att förbättra för utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden är en del av regeringens satsningar på 28 miljoner kronor per år 2022–2024 till att stärka arbetet för att nå de jämställdhetspolitiska målen, det så kallade Jämställdhetslyftet.

 

Kontakt
Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
073-076 73 27
yasmin.mohamud.hussein@regeringskansliet.se

Prenumerera