Magnus Sverke utsedd till särskild utredare i utredning om regionala skyddsombud

Report this content

De regionala skyddsombuden spelar en central roll i arbetsmiljöarbetet. Det är angeläget att skyddsombuden har rätt förutsättningar att kunna utföra sitt uppdrag. I oktober beslutade regeringen att tillsätta en utredning som ska utvärdera de regionala skyddsombudens verksamhet. Utredaren ska även lämna förslag på bättre förutsättningar för uppdraget. Magnus Sverke har nu utsetts till särskild utredare i utredningen.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har beslutat att utse Magnus Sverke, professor i psykologi, till särskild utredare för utredningen om de regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet. 

- De regionala skyddsombuden är viktiga för att öka säkerheten och minska riskerna på arbetsplatser som saknar en egen lokal skyddsorganisation, deras insatser räddar liv. Regeringen anser att de regionala skyddsombuden bör få bättre möjligheter att utföra sitt livsviktiga uppdrag, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Riksdagen riktade i juni 2020 ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en utredning för att utvärdera effekten av de regionala skyddsombudens verksamhet. Den 7 oktober 2021 beslutade regeringen om kommittédirektiv för utredningen, som ska utvärdera verksamheten i enlighet med riksdagens tillkännagivande. Utredningen ska även lämna förslag på hur de regionala skyddsombuden kan ges bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag. 

Utredningen ska samråda med en referensgrupp bestående av företrädare för arbetsmarknadens parter.

Magnus Sverke är sedan 2006 föreståndare för avdelningen för arbets- och organisationspsykologi vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Han har tidigare forskat om bland annat arbetsmiljö i relation till attityder, beteenden och hälsa och fackligt relaterade attityder.

Uppdraget ska redovisas senast den 19 augusti 2022. 
 

Kontakt
Max Ney
Pressekreterare hos Eva Nordmark
073-094 25 40
max.ney@regeringskansliet.se

Prenumerera