Märta Stenevi tar emot Barnombudsmannens årsrapport om barns utsatthet i pandemin

Report this content

I dag tar jämställdhetsminister Märta Stenevi, med ansvar i regeringen för frågor som rör barnets rättigheter, emot Barnombudsmannens årsrapport. I samband med överlämnandet kommer Stenevi också ha ett digitalt möte med barn och unga som berättar om sina erfarenheter av pandemin. 

I Barnombudsmannens årsrapport 2021 har myndigheten undersökt hur barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen tillgodoses under en samhällskris, med pandemin covid-19 som utgångspunkt. Rapporten har ett särskilt fokus på barn som bor i kommuner med hög utsatthet utifrån olika socioekonomiska faktorer och där också smittspridningen varit stor. Rapporten fokuserar på vad som behöver göras för att uppfylla barnets rättigheter under en pågående kris.

- Alla drabbas vi av pandemin men ett flertal rapporter visar att barn riskerar att drabbas särskilt hårt i synnerhet de barn som redan befinner sig i utsatta situationer. Barn har rätt att få information, att få vara delaktiga och att få möjlighet att påverka. Det är inte bara en rättighet utan också en framgångsfaktor. Vi måste bli bättre på att inkludera barn i beslut som rör dem, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

I samband med överlämnandet kommer Märta Stenevi ha ett digitalt möte med fem barn och unga från olika skolor som berättar om sina erfarenheter av pandemin. Samtalet kommer kretsa kring tre teman: skola, familj och fritid.

Kontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos Märta Stenevi
073-078 52 24
frida.farlin@regeringskansliet.se

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos Märta Stenevi
073- 034 83 38
henrik.jalalian@regeringskansliet.se

 

 

Prenumerera