Mikael Sjöberg entledigas från uppdraget som generaldirektör

Regeringen har idag beslutat att entlediga Mikael Sjöberg från uppdraget som generaldirektör i Regeringskansliet från och med 1 november 2020. Entledigandet sker efter att Sjöberg har begärt det. 

Mikael Sjöberg har varit generaldirektör i Regeringskansliet sedan december 2019, då han avslutade sitt uppdrag som generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Sjöberg kommer att fortsätta och slutföra sitt uppdrag som utredare inom ramen för regeringens arbete mot arbetslivskriminalitet. I det uppdraget ingår uppföljning och analys av arbetet med myndighetsgemensamma kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Kontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos Eva Nordmark
073-053 92 70
jennie.zetterstrom@regeringskansliet.se

Prenumerera