Myndigheternas arbete med skyddade personuppgifter ska förbättras

Report this content

Över 26 000 personer i Sverige lever med så kallade skyddade personuppgifter. Att leva med skyddade personuppgifter försvårar hela livssituationen för den utsatta, och det finns ett stort behov av ökad kunskap och förbättrat stöd. Därför ger regeringen Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter.

– Vi vill stärka skyddet för alla med skyddade personuppgifter. Många är rädda att lämna våldsamma relationer på grund av oro över vilket skydd som finns. Nu stärker vi samordningen för att se till att myndigheterna förbättrar arbetet med skyddade personuppgifter, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Antalet personer som lever med skyddade personuppgifter har ökat. I många fall handlar det om kvinnor och barn som tvingats flytta på grund av våld och hot från en närstående man. Det finns ett stort behov av ökad kunskap om och långsiktigt stöd till såväl personer med skyddade personuppgifter som till myndigheter och andra aktörer som möter dessa personer.

Jämställdhetsmyndigheten får nu i fortsatt uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter. Myndigheten ska även verka för ökad kunskap genom att sprida de kunskapsmaterial som tagits fram till berörda målgrupper i syfte att se till att skyddade personuppgifter inte röjs.

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 mars 2024 och slutredovisas den 31 mars 2027.

Kontakt
Hanna Clerkestam
Presskontakt hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-1139686

hanna.clerkestam@regeringskansliet.se

Prenumerera