Myndigheters verksamhet påverkar jämställdheten

Report this content

Kommissionen för jämställda livsinkomster har idag lämnat sin första redovisning till regeringen. Den visar hur myndigheters verksamhet påverkar den ekonomiska jämställdheten. 

Kommissionen för jämställda livsinkomster har sedan i mars 2020 regeringens uppdrag att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män. 

I delredovisningen presenterar kommissionen en kartläggning och analys av hur offentliga stödåtgärder fördelas mellan kvinnor och män. Kommissionen redovisar också en översyn av hur relevanta myndigheter ger information och vägledning till kvinnor och män. 

- Det skiljer uppskattningsvis 3,2 miljoner kronor i livsinkomster mellan kvinnor och män, så kan vi inte ha det. I kommissionens delredovisning kan vi se att myndigheters verksamhet kan påverka jämställdheten i samhället. Jag välkomnar rapporten som blir ett viktigt underlag för regeringen i det fortsatta arbetet, och ser fram emot att ta del av kommissionens slutrapport senare i år, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

I december 2021 ska kommissionen lämna sitt slutbetänkande. Fokus i uppdraget är att lämna förslag på åtgärder som bidrar till att främja jämställda löner, jämställda livsinkomster, en jämställd fördelning av det offentligas stödåtgärder till kvinnor och män samt jämställda arbetsplatser. 

I Kommissionen för jämställda livsinkomster ingår Lise Bergh, Mahmood Arai, Sture Nordh och Nina Åkerblom Wikner. 

Ta del av delredovisning av kommissionen för jämställda livsinkomster här: Delredovisning av kommissionen för jämställda livsinkomster - Regeringen.se

Kontakt

Frida Färlin
Tf pressekreterare hos Åsa Lindhagen
073-078 52 24
frida.farlin@regeringskansliet.se

 

Prenumerera