Nationell rapport om mänskliga rättigheter i Sverige inlämnad till FN

Report this content

 

Inom ramen för den tredje cykeln av FN:s Universal Periodic Review-process (UPR) lämnade Sverige idag in en nationell rapport till FN om uppföljningen av de rekommendationer som Sverige erhöll vid den senaste granskningen i januari 2015.

UPR-processen innebär en återkommande granskning av situationen för de mänskliga rättigheterna i samtliga medlemsstater i FN. Till skillnad från sedvanlig konventionsgranskning utförs UPR-granskningen inte av opolitiska experter utan av andra stater. UPR-granskningen är en bred granskning som omfattar samtliga konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter. Alla frågor med bäring på mänskliga rättigheter kan lyftas under granskningen.
 
Granskningen av Sverige inom ramen för denna process sker den 27 januari 2020 vid en dialog i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève.

- Vi lever i en tid som mer än på mycket länge kräver att de internationella överenskommelserna om mänskliga rättigheter respekteras och tas på största allvar. UPR-processen är av stor vikt för att främja mänskliga rättigheter såväl nationellt som internationellt, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. 

Vid frågor, kontakta Nicole Goufas, pressekreterare åt Åsa Lindhagen. 

Rapporten återfinns här. 
 

Kontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos Åsa Lindhagen
073-08 57 588
nicole.goufas@regeringskansliet.se

 

Prenumerera