Nationellt telefonstöd för män, icke-binära och personer med transerfarenhet som har utsatts för våld i nära relationer eller sexuella övergrepp

Report this content

Regeringen ger Uppsala universitet i uppdrag att starta en pilotverksamhet med att tillhandahålla tillgång till en nationell stödtelefon som riktar sig till män som utsatts för våld i nära relation. Uppsala universitet ska även tillhandahålla tillgång till motsvarande stödtelefon för icke-binära personer och personer med transerfarenhet.

- Det är viktigt att män, icke-binära och personer med transerfarenhet som utsätts för våld i nära relationer eller för sexuella övergrepp har tillgång till en nationell stödtelefon dit de känner sig välkomna att vända sig för att få stöd och hjälp. Uppsala universitet får nu därför i uppdrag att tillhandahålla nationellt telefonstöd till våldsutsatta personer i de målgrupperna, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.  

Det finns idag inga nationella stödtelefoner som är särskilt riktade till män eller ickebinära personer och personer med transerfarenhet som utsatts för sådant våld som omfattas av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Regeringen uppdrar därför till Uppsala universitet att starta en pilotverksamhet med att tillhandahålla tillgång till en separat nationell stödtelefon som riktar sig till män. Stödtelefonen ska vända sig till alla män som utsatts för den typ av våld som omfattas av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, exempelvis våld i nära relationer eller sexuella övergrepp, oavsett sexuell läggning och om man befinner sig i en relation eller inte. 

Regeringen uppdrar vidare till Uppsala universitet att tillhandahålla tillgång till stödtelefon för vuxna icke-binära och personer med transerfarenhet som utsatts för den typ av våld som omfattas av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, exempelvis våld i nära relationer eller sexuella övergrepp. 

I planeringen och genomförandet av uppdraget ska Uppsala universitet inhämta synpunkter och kunskap från Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen och verksamheter som idag driver stödtelefoner eller annan liknande verksamhet riktad till män eller icke-binära personer och personer med transerfarenhet.

För uppdragets genomförande får Uppsala universitet använda högst 200 000 kronor under 2021. Uppdraget ska slutredovisas senast den 29 mars 2024. En delredovisning ska lämnas till regeringen den 31 mars 2022.

Kontakt

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos Märta Stenevi
073- 034 83 38
henrik.jalalian@regeringskansliet.se

 

 

Prenumerera