Ny förordning för statsbidrag på brottsofferområdet

Report this content

Regeringen har idag beslutat om en ny förordning om statsbidrag för att förbättra förutsättningarna för kvinno- och tjejjourer och andra organisationer på brottsofferområdet. Bidraget syftar till att stärka civila samhällets möjligheter att stödja dem som har utsatts eller riskerar att utsättas för mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

-Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och hedersförtrycket ska bort. Kvinno- och tjejjourer och andra ideella organisationer runt om i landet som våldsutsatta kan vända sig till för stöd och rådgivning har en mycket viktig roll i det arbetet. Nu skapar regeringen långsiktiga ekonomiska förutsättningar för organisationer inom brottsofferområdet, säger arbetsmarknad- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Regeringen har idag fattat beslut om en ny förordning om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella organisationer inom brottsofferområdet. I den nya förordningen sammanförs fyra befintliga statsbidrag till kvinno- och tjejjourer och andra ideella organisationer inom brottsofferområdet som Socialstyrelsen i dag hanterar. Samtidigt förbättras förutsättningarna för organisationerna genom att en del av bidraget fördelas som organisationsbidrag och genom att bidraget blir tvåårigt. 

Att bidragen på området fördelas enligt en samlad förordning bedöms också bidra till en effektivare hantering och administration av bidraget för både organisationerna och Socialstyrelsen. 

Förordningen har sin bakgrund i promemorian ”Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet” Ds 2019:7, som remitterades 2019.  Förordningen tillämpas första gången för bidragsår 2023.

 

Kontakt
Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
073-076 73 27
yasmin.mohamud.hussein@regeringskansliet.se

Prenumerera