Ny generaldirektör för Svenska ESF-rådet

Regeringen har i dag utsett Lars Lööw till ny generaldirektör och chef för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Svenska ESF-rådet. Han är i dag VD och partner på Peritos Ungdomsrekrytering AB. Lars Lööw tillträder sin nya tjänst den 1 december 2015.

– Jag är väldigt glad över att nu få utse Lars Lööw som generaldirektör. Hans erfarenhet, ledaregenskaper och stora engagemang kommer vara viktigt för att utveckla ESF-rådets verksamhet, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Lars Lööw är född 1964. Han har tidigare varit kommunikationsdirektör och utvecklingsdirektör på Samhall AB. Dessförinnan har Lars Lööw bland annat varit chef för myndigheten Handikappombudsmannen, ordförande i Handikappförbundens samarbetsorgan HSO, ämnessakkunnig i Socialdepartementet samt förbundsjurist i FUB (Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna).

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet)
Svenska ESF-rådet förvaltar det nationella programmet inom Europeiska socialfonden i Sverige. Programmet omfattar drygt 13 miljarder kronor under 2014-2020 och ska förstärka den nationella arbetsmarknadspolitiken. Insatserna syftar bland annat till övergång till jobb för dem som står långt från arbetsmarknaden och kompetensutveckling för sysselsatta. De genomförs i bred samverkan mellan olika aktörer. Socialfondsprogrammet omfattar även EU:s sysselsättningsinitiativ för unga.

Natali Sial
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-520 54 49

Lars Lööw
Tillträdande generaldirektör
för Svenska ESF-rådet
073-349 94 99

Taggar:

Prenumerera