Nytt institut för mänskliga rättigheter placeras i Lund

Report this content

Regeringen har i dag beslutat att den nya myndighet som regeringen föreslagit, Institutet för mänskliga rättigheter, ska placeras i Lund. En särskild utredare har fått uppdraget att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten. Myndigheten ska inrättas den 1 januari 2022.  

Regeringen beslutade den 18 mars 2021 propositionen Institutet för mänskliga rättigheter. I propositionen föreslås en ny lag och lagändringar som ska reglera verksamheten vid institutet för mänskliga rättigheter. Syftet med institutet är att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna på nationell nivå.

- Jag är mycket glad att vi idag kunnat fatta beslut som innebär att institutet för mänskliga rättigheter börjar sättas upp i praktiken. Att få ett institut på plats som kommer kunna följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige är av stor betydelse, säger jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi. 

I processen inför beslut om lokaliseringsort har hänsyn tagits till olika faktorer som kan anses gynna institutets verksamhet.  I Lund finns bland annat akademiska institutioner med spetskompetens i mänskliga rättigheter. Närheten till Köpenhamn och det danska MR-institutet kan också främja utbyte av kunskap och erfarenheter som kan vara till stor nytta för det svenska institutet. 

- Staten ska finnas närvarande i hela landet. Det är glädjande med en placering av institutet i Lund där det också ges goda förutsättningar för institutet att ta tillvara den spetskompetens som finns i regionen, säger civilminister Lena Micko. 
 
En särskild utredare får nu i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten. Utredaren ska föreslå och vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inrättas den 1 januari 2022. Utredaren ska bland annat lämna förslag till instruktion och regleringsbrev samt i begränsad utsträckning bemanna myndigheten. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2021. 

Som särskild utredare har Anna-Karin Lindblom utsetts. 

Kontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos Märta Stenevi
073-078 52 24
frida.farlin@regeringskansliet.se

 

Prenumerera