Paulina Brandberg deltar i ILO:s internationella arbetskonferens i Genève

Report this content

Den 8 juni deltar jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg i ILO:s Internationella arbetskonferens i Genève. Paulina Brandberg deltar i konferensens högnivåsegment som i år fokuserar på främjandet av social rättvisa globalt.

Under konferensen diskuteras bland annat rättvis omställning till gröna och hållbara ekonomier, arbetarskydd och en ny internationell rekommendation för lärlingsutbildningar väntas antas.

Paulina Brandberg kommer att hålla Sveriges linjetal på temat social rättvisa och hon kommer även att ha möten med bland annat ILO:s generaldirektör Gilbert F. Houngbo. 

Internationella arbetskonferensens hundraelfte möte sker i Genève den 5–16 juni 2023. På mötet deltar representanter från regeringar, arbetsgivare och arbetstagare från ILO:s medlemsstater.

Om ILO

Internationella arbetsorganisationen (International Labour Organisation, ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO verkar för att främja sysselsättning och goda arbetsvillkor samt värna fackliga fri- och rättigheter och stärka samarbetet mellan oberoende arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. ILO är unikt genom att det leds av regeringar, arbetsgivare och arbetstagare. ILO grundades 1919 och har 187 medlemmar. Internationella arbetskonferensen är ILO:s högsta beslutande organ.

Kontakt
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-135 53 41
anton.johansson@regeringskansliet.se

Prenumerera