Regeringen avser tillsätta en utredning om ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet

Report this content

Regeringen avser ge en särskild utredare i uppdrag att analysera möjligheten för Sverige att ratificera ILO:s konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet.

Under ILO:s internationella arbetskonferens 2019 antogs en konvention om våld och trakasserier i arbetslivet. Konventionen fokuserar på våld och trakasserier i arbetslivet men inkluderar även våld i hemmet och dess påverkan i arbetslivet. Nu ska Sverige och andra medlemsländer överväga ratifikation av konventionen.

- Under #metoo-uppropen blev det tydligt att vi har mycket arbete kvar att göra för att få slut på våld och sexuella trakasserier inom arbetslivet. Därför var det viktigt att få denna ILO-konvention på plats eftersom den ger verktyg för att kunna åstadkomma förändring. Sverige var pådrivande för att konventionen skulle röstas igenom förra året. Nu behöver vi se över hur konventionen förhåller sig till befintlig lagstiftning. Ingen ska behöva utstå en arbetsmiljö där våld eller trakasserier förekommer, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Svenska ILO-kommitténs slutsats var att konventionens förhållande till svensk rätt kräver en utförligare analys. Regeringen avser därför att ge en särskild utredare i uppdrag att genomföra denna analys. Uppdragets utformning bereds för närvarande i Regeringskansliet. 

Kontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos Eva Nordmark
073-053 92 70
jennie.zetterstrom@regeringskansliet.se

Prenumerera