Regeringen beslutar om länstal för 2020

Report this content

 

Regeringen har beslutat att 7 100 nyanlända ska anvisas till kommunerna enligt bosättningslagen under 2020. Det innebär att antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar för bosättning blir färre jämfört med 2019.

Beslutet innebär också att fördelningen på länsnivå av antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner för 2020 fastställs i enlighet med det förslag som Migrationsverket tagit fram på uppdrag av regeringen. Beslut om fördelningen på kommunnivå (kommuntal) fattas av respektive länsstyrelse.

- Ett bra mottagande för den som beviljats uppehållstillstånd i Sverige lägger grunden för en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet. Därför är det viktigt att alla kommuner är med och tar ansvar för mottagandet, säger Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister med ansvar för regeringens arbete mot segregation och diskriminering.

Vid frågor kontakta Nicole Goufas, pressekreterare åt Åsa Lindhagen. 

Migrationsverkets förslag för länstal 2020

 

Kontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos Åsa Lindhagen
073-08 57 588
nicole.goufas@regeringskansliet.se

 

Prenumerera