Regeringen beslutar propositionen Institutet för mänskliga rättigheter

Report this content

Regeringen har beslutat en proposition om ett institut för mänskliga rättigheter. Propositionen lämnas nu till riksdagen och institutet föreslås starta sin verksamhet 1 januari 2022.

Syftet med institutet för mänskliga rättigheter är att främja och skydda de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Det nya institutet ska bland annat följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. Institutet ska också lämna förslag till regeringen om vilka åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Institutet ska inte pröva enskilda klagomål om kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 

Institutet för mänskliga rättigheter föreslås starta sin verksamhet 1 januari 2022. Regeringen kommer återkomma med beslut om lokaliseringsort för den nya myndigheten. 

Kontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos Märta Stenevi
073-078 52 24
frida.farlin@regeringskansliet.se

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos Märta Stenevi
073- 034 83 38
henrik.jalalian@regeringskansliet.se

 

 

Prenumerera