Regeringen ger Polismyndigheten informationsuppdrag om rasism och hatbrott

Report this content

 

Regeringen har i dag beslutat att ge Polismyndigheten i uppdrag att fortsatt vidta åtgärder mot rasism, hatbrott och andra brott som hotar demokratin. 

- Vi måste ta krafttag mot den rasism och det hat som finns i vårt samhälle. För att motverka dessa krafter behöver vi sprida mer kunskap. Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott, säger Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister med ansvar för regeringens arbete mot segregation och diskriminering.  

En levande och uthållig demokrati förutsätter att de grundläggande fri- och rättigheterna har stöd i befolkningen. Regeringen ser behov av att öka kunskapen om demokratin, förankra dess principer och stärka arbetet mot rasism, hatbrott och andra brott som hotar demokratin.

Rättsväsendet lägger redan i dag stor vikt vid arbetet för att motverka och bekämpa hatbrott och andra brott som hotar demokratin. I detta arbete spelar Polismyndigheten en central roll. Det finns emellertid behov av att ytterligare stärka arbetet och öka medvetenheten om hatbrott och andra brott som hotar demokratin.

Det uppdrag som regeringen nu ger Polismyndighetens består i att ta fram och sprida information, bland annat genom olika utbildningsmaterial. Det kan exempelvis handla om spridning av pedagogiskt material om hatbrott och andra brott som hotar demokratin till skolor över hela landet. I genomförandet av uppdraget ska Polismyndigheten samverka med berörda aktörer, både myndigheter och civila samhället. 

- Samhället måste motverka att hatbrott, rasism och antidemokratiska krafter växer i Sverige. Därför ger vi nu Polismyndigheten i uppdrag att vidta fler åtgärder i detta arbete, inte minst genom mer kunskaps- och informationsspridning om hatbrott i skolor över hela landet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Uppdraget ligger i linje med regeringens systematiska arbete för att motverka rasism och hatbrott. Arbetet med den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott fortsätter och ett fokusområde i planen är ett mer aktivt rättsväsende. Uppdraget är också en del av regeringens nationella kraftsamling ”Demokratin 100 år” 2020–2021, som syftar till att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. Inom ramen för den nationella satsningen avser regeringen bland annat att genomföra kunskapshöjande och folkbildande insatser för att människor i större utsträckning ska kunna delta aktivt i demokratin.

- Varje gång någon hotar eller hatar en annan person till tystnad är det ett slag mot den enskilda människan, men också mot vår demokrati. Därför är det avgörande att vi går vidare med fler åtgärder för att människor ska känna sig trygga att säga sin åsikt och delta i det demokratiska samtalet. För tystas människor, så tystnar demokratin, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Vid frågor kontakta Nicole Goufas, pressekreterare till Åsa Lindhagen och Amanda Lind, eller Natali Sial, pressekreterare till Mikael Damberg. 
 

Kontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos Åsa Lindhagen och Amanda Lind
073-08 57 588
nicole.goufas@regeringskansliet.se

 

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg 
Mobil 072-520 54 49 
natali.sial@regeringskansliet.se

 

Prenumerera