Regeringen presenterar ett åtgärdspaket för att stoppa mäns våld mot kvinnor

Report this content

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Regeringen presenterar idag ett åtgärdspaket för det fortsatta arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Paketet omfattar åtgärder för att förebygga att våld utövas, stöd och skydd till utsatta samt skärpt lagstiftning när det kommer till att lagföra personer som utsatt sin partner eller före detta partner för våld.  

Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra har varit en prioriterad fråga för regeringen både under den här och den förra mandatperioden. 2016 beslutade regeringen om en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor med ett tillhörande åtgärdsprogram för åren 2017-2020. Sedan dess har fokus varit att bygga en långsiktigt hållbar struktur för detta arbete på såväl nationell, regional som lokal nivå. Åtgärdspaketet som nu presenteras intensifierar det arbete. 

- Så länge som en enda kvinna mördas av sin partner eller före detta partner har vi inte gjort tillräckligt. Ingen tonårstjej ska utsättas för våld av sin pojkvän. Idag presenterar regeringen åtgärder både för att få stopp på våldet här och nu, ge kvinnorna som drabbas stöd och skydd och arbeta förebyggande så att inga fler kvinnor blir slagna och inga män börjar slå, säger Märta Stenevi, jämställdhetsminister.  

Det åtgärdspaket för att få stopp på mäns våld mot kvinnor som regeringen nu lägger fram innehåller 40 punkter. Paketet omfattar åtgärder för att bidra till att alla de fyra målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor ska uppnås.    

•    Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld 
•    Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn
•    Effektivare brottsbekämpning
•    Förbättrad kunskap och metodutveckling

- De senaste åren har regeringen vidtagit en rad viktiga åtgärder för att skärpa straffen för de män som begår brott mot kvinnor. Straffen ska spegla brottens allvar, och här kommer ytterligare förslag i den riktningen. Mäns våld mot kvinnor ska aldrig accepteras, och rättsväsendet ska se strängt på dessa brott, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

- Mäns våld mot kvinnor är en högt prioriterad fråga för regeringen. Rättsväsendets myndigheter är centrala i arbetet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. En förutsättning i det arbetet är att våra myndigheter kraftsamlar och samarbetar för att driva arbetet framåt utifrån sina olika ansvarsområden. Det är viktigt att myndigheterna har rätt förutsättningar och rätt kompetens för att vi med full kraft ska nå målen i åtgärdspaketet och stoppa våldet, säger inrikesminister Mikael Damberg. 

Åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Kontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos Märta Stenevi
073-078 52 24
frida.farlin@regeringskansliet.se

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
073-0862307
simon.satherberg@regeringskansliet.se

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
073-0740557
mirjam.kontio@regeringskansliet.se

 

Prenumerera