Regeringen tillsätter utredning om genomförandet av visselblåsardirektivet

Report this content

Regeringen har idag beslutat om att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur EU:s direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten ska genomföras i svensk rätt, det så kallade visselblåsardirektivet.

 

I april 2018 la EU-kommissionen fram ett förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten. En överenskommelse om direktivet nåddes mellan de två lagstiftarna, ministerrådet och Europaparlamentet i mars 2019. Det formella antagande av direktivet förväntas ske i höst.

Regeringen har nu beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur direktivet ska genomföras i svensk rätt. Uppdraget ska redovisas senast 29 maj 2020.

Som särskild utredare utses Inga-Lill Askersjö, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

För frågor, kontakta pressekreterare Sofia Brändström.

 

Sofia Brändström
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-219 50 29
sofia.brandstrom@regeringskansliet.se

 

Prenumerera