Regeringen utser ny generaldirektör för Svenska ESF-rådet

Report this content

Regeringen har i dag utsett Håkan Forsberg till generaldirektör och chef för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Svenska ESF-rådet. Håkan Forsberg är för närvarande tillförordnad generaldirektör för Svenska ESF-rådet.

- Håkan Forsberg har gedigen kunskap och erfarenhet av EU:s sammanhållningspolitik och lång chefserfarenhet. Han är van att samverka och kommunicera med olika samhällsaktörer. Han har en god förståelse för både intressenternas behov och vikten av en stark integritet i myndighetsrollen, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. 

Håkan Forsberg tog examen från Umeå Universitet 1985 inom samhällsplanering. 1992 doktorerade han vid Linköpings Universitet. Mellan 1992 och 1999 arbetade han som forskare/docent vid Chalmers tekniska högskola. 2008 blev Håkan Forsberg rekryterad till tjänsten som ställföreträdande myndighetschef vid Svenska ESF‐rådet. Han var även tillförordnad som generaldirektör under stora delar av 2015.

Håkan Forsbergs har i olika sammanhang deltagit inom EU‐samarbetet, till exempel som ledamot i socialfondskommittén. Han utsågs av EU‐kommissionen som en bland en handfull representanter till dess högnivågrupp kring förenklingar 2015–2017. Parallellt, och därefter, har han drivit utvecklingen av förenklingsarbetet inom myndigheten och på EU‐nivå. Håkan Forsberg har även lett regeringens uppdrag till myndigheten att skriva ett förslag till ett program för Socialfonden plus för perioden 2021–2027.

 

Om Svenska ESF-rådet, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Svenska ESF-rådet har i uppdrag att förvalta Europeiska socialfondens program i Sverige. Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste redskap för att främja sysselsättning och fler och bättre arbeten. Svenska ESF-rådet ansvarar även för programmet inom Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.

 

Kontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos Eva Nordmark
073-053 92 70
jennie.zetterstrom@regeringskansliet.se

Prenumerera