Satsning på mötesplatser för unga hbtqi-personer

Report this content

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att fördela medel till ideella organisationer för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer.

Undersökningar som genomförts av MUCF har visat att unga hbtqi-personer kan uppleva särskilda hinder att delta i fritidsaktiviteter. Att ha tillgång till mötesplatser riktade till den egna gruppen är något som unga hbtqi-personer uppger är mycket viktigt.

- I stora delar av Sverige saknas mötesplatser för unga hbtqi-personer. Genom denna satsning vill regeringen underlätta för ideella organisationer att bidra till arenor där unga hbtqi-personer kan mötas, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska fördela bidrag till ideella organisationer, inklusive stiftelser och trossamfund, för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer. Mötesplatserna, som kan vara fysiska eller digitala, ska huvudsakligen vända sig till hbtqi-personer under 25 år. Under 2021 avsätts 2,4 miljoner kronor för ändamålet. Förordningen gäller från 1 maj 2021.

I januari 2021 beslutade regeringen om en handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Handlingsplanen innehåller konkreta åtgärder inom ett flertal fokusområden som bland annat avser att motverka diskriminering, våld och andra kränkningar, ökad kunskap inom arbetslivet och om unga hbtqi-personers situation, psykiska hälsa samt en särskild satsning på arbetet med suicidprevention. Handlingsplanen kompletterar regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Ta del av regeringens handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

 

Kontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos Märta Stenevi
073-078 52 24
frida.farlin@regeringskansliet.se

 

Prenumerera