Sex ministrar tar gemensamt initiativ för att bekämpa dödsolyckor i arbetslivet

Report this content

Hittills i år har tolv personer omkommit på jobbet. Att förhindra dödsolyckor är en viktig prioritering för regeringen. Därför tar nu sex ministrar ett gemensamt initiativ för att tydligt markera att dödsfall i arbetet är helt oacceptabelt.

Den nationella arbetsmiljöstrategi som regeringen beslutade i januari 2016 innehåller en nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor. Att förhindra dödsolyckor är en viktig prioritering för regeringen. Under förra mandatperioden förstärkte regeringen resurserna till arbetsmiljöpolitiken med mer än 100 miljoner kronor.

Men fortfarande dör en person varje vecka till följd av sitt arbete. Bara hittills i år har tolv personer omkommit på jobbet. Därför gör nu sex statsråd med ansvar för frågor kopplade till de mest olycksdrabbade branscherna gemensam sak i att lyfta upp det viktiga arbetet mot dödsolyckor och tillsammans arbeta för att förhindra ytterligare dödsfall. I dialog med myndigheter och relevanta aktörer ska regeringen synliggöra och arbeta för att bryta den negativa trenden med antalet dödsolyckor i arbetet.

Det gemensamma initiativet består av statsråden:
Ylva Johansson (S), Arbetsmarknadsminister
Per Bolund (MP), Bostadsminister
Ibrahim Baylan (S), Näringsminister
Jennie Nilsson (S), Landsbygdsminister
Tomas Eneroth (S), Infrastrukturminister
Anders Ygeman (S), Energi- och digitaliseringsminister

Arbetsmarknadsministern träffar parterna och myndigheter för möte om dödsolyckor

Ett första steg i arbetet mot dödsolyckor är att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson idag den 4 mars träffar berörda myndigheter och representanter för arbetsmarknadens parter i några av de branscher som är värst drabbade av dödsolyckor. Under mötet kommer man att diskutera hur fler dödsolyckor på arbetsplatserna kan förhindras och hur regeringens mål om nollvision ska kunna uppfyllas. Mötet äger rum på Arbetsmarknadsdepartementet måndag den 4 mars klockan 15:00.
-Vi kan aldrig acceptera att människor dör till följd av sitt arbete. Alla ska ha rätt att komma hem från jobbet. Varje dödsfall är ett misslyckande för arbetsgivaren och samhället, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

 

Sofia Brändström
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-219 50 29
sofia.brandstrom@regeringskansliet.se

 

Prenumerera