Snabbspår för personlig skyddsutrustning ger resultat

Report this content

I april 2020 gav regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att säkerställa tillgången till personlig skyddsutrustning för samhällsviktiga yrkesgrupper. Sedan uppdraget lämnades har myndigheten beviljat tillfälligt tillstånd till 211,6 miljoner produkter. Under sommaren kontrollerar Arbetsmiljöverket även cirka 600 arbetsplatser.

– De som jobbar med att bekämpa viruset och dess effekter ska ha den skyddsutrustning som krävs. Det svenska snabbspåret är en viktig del i regeringens arbete med att öka tillgången till personlig skyddsutrustning. säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Arbetsmiljöverket ska i och med uppdraget kunna ge tillstånd för icke CE-märkt skyddsutrustning att användas under den rådande covid-19-pandemin. 

Fram till den 31 juli 2020 hade Arbetsmiljöverket mottagit 150 ärenden med ansökningar om tillfälligt tillhandahållande av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljöverket har tagit 132 beslut och övriga 18 ansökningar behandlas just nu. Drygt en tredjedel (39%) av ansökningarna handlar om visir och en fjärdedel (25%) är skyddsförkläden och förkläden. Knappt en fjärdedel av ansökningarna (23%) är om andningsskydd (ej munskydd) och resten (13%) är övriga produkttyper. 

Skyddsutrustningen används idag inom hälso- och sjukvården runt om i hela landet, till exempel på äldreboenden och sjukhus. Av de 211,6 miljoner produkter som Arbetsmiljöverket har beviljat tillfälligt tillstånd för, ser fördelningen ut enligt följande: 

Typ av produkt Antal produkter efter beviljade ansökningar
Visir 28 300 000
Skyddsförkläden 117 500 000
Andningsskydd (ej munskydd) 61 700 000
Ansiktsskydd 850 000
Skyddsrockar 3 200 000
 

Arbetsmiljöverket inspekterar runt 600 arbetsplatser i sommar

Arbetsmiljöverket inspekterar sammanlagt runt 600 arbetsplatser runt om i landet under sommaren i syfte att granska skyddsutrustning i vård och äldreomsorg och inspektera smittrisker. Inspektionerna är inte en del av regeringsuppdraget men säkerställer att den skyddsutrustning som används är säker och inte ger falsk trygghet för arbetstagarna. 

Behovet av personlig skyddsutrustning för att skydda arbetstagare inom vård och äldreomsorg från smittrisker under pågående coronapandemin är stort. Det är viktigt att endast testad och säker skyddsutrustning används. De som jobbar ska inte invaggas i en falsk trygghet. Därför är kvalitetskontrollerna som görs så viktiga, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Arbetsmiljöverket inspekterar nära 300 arbetsplatser inom vård och äldreomsorg för att kontrollera att den skyddsutrustning som används uppfyller säkerhetskraven och ger det smittskydd som är tänkt.

Semestertider kan innebära att vissa arbetstagare exponeras extra för covid-19 därför gör Arbetsmiljöverket närmare 300 inspektioner mot smittrisker för ordningspersonal, väktare och städpersonal samt i butiker och apotek.

Kontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos Eva Nordmark
073-053 92 70
jennie.zetterstrom@regeringskansliet.se

Prenumerera