Statskontoret ska föreslå lämplig organisation för samordning av arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter

Report this content

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att analysera och föreslå lämplig organisation för samordning och uppföljning inom ramen för regeringens hbtqi-strategi och hbtqi-handlingsplan. 

I samband med att regeringen idag har fattat beslut om en handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter har regeringen också beslutat om ett uppdrag till Statskontoret. Det finns behov av årlig uppföljning av arbetet inom regeringens hbtqi-strategi och hbtqi-handlingsplan som gör det möjligt att följa utvecklingen inom området i relation till målsättningarna i strategin och handlingsplanen.

I uppdraget till Statskontoret ingår att föreslå en långsiktigt hållbar organisation för samordning och uppföljning av arbetet inom ramen för handlingsplanen och strategin. Statskontoret ska även analysera vilket stöd de hbtqi-strategiska myndigheterna behöver i sitt arbete med att integrera ett hbtqi-perspektiv i sin verksamhet. Syftet med uppdraget är att skapa en mer effektiv och ändamålsenlig modell för samordning, uppföljning och stöd inom området. 

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 september 2021.

Kontakt

Frida Färlin
Tf pressekreterare hos Åsa Lindhagen
073-078 52 24
frida.farlin@regeringskansliet.se

 

Prenumerera