Stiftelsen Allmänna Barnhuset får medel för arbete mot våld och sexuella övergrepp mot barn

Report this content

 

Det krävs mer insatser för att motverka våld mot barn och unga. Regeringen beviljar därför Stiftelsen Allmänna Barnhuset 4,9 miljoner kronor för tre olika projekt gällande sexuella övergrepp, sexuell exploatering och fysiskt våld mot barn och ungdomar.

- Inget barn ska utsättas för övergrepp och våld. Stiftelsen Allmänna Barnhuset gör ett viktigt arbete i att förebygga och sprida kunskap och hjälpa barn och unga i utsatthet. Arbetet med att stärka barns rättigheter i Sverige ska framåt, säger Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister. 

Studie om ungdomars utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering

Stiftelsen Allmänna Barnhuset beviljas 2 900 000 kronor för att genomföra en studie om ungdomars sexualitet, utsatthet för sexuella övergrepp, sexuell exploatering och sexuell exponering via digitala medier.
 
Regeringen beviljade senast 2014 Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för att genomföra den förra studien om ungdomars utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering. Den nationella studien genomförs nu för fjärde gången.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har nu beviljats medel för att under 2019 påbörja och genomföra delar av en studie om ungdomars sexualitet, utsatthet för sexuella övergrepp, sexuell exploatering och sexuell exponering via digitala medier (Unga, sex och internet efter #metoo). Syftet med den fjärde studien är att följa upp de tidigare studierna (från 2004, 2009 och 2014) och komplettera enkätstudien inom följande områden: ungdomars användning av och attityder till pornografi, hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning, jämställdhet mellan ungdomar, friskfaktorer och våld mot barn med funktionsnedsättning.
 
Modell för stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysiskt våld

Stiftelsen Allmänna Barnhuset beviljas 1 500 000 kronor för att slutföra ett projekt om en modell för stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysiskt våld.
 
Modellen bidrar till att barn som utsatts för fysiskt eller sexuellt våld får bättre möjligheter till stöd och rehabilitering. Projektet har tidigare beviljats medel av regeringen, under åren 2016–2018.

Fortsatt spridning av resultaten från kartläggningen av förekomsten av kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige

Stiftelsen Allmänna Barnhuset beviljas 500 000 kronor för fortsatt spridning av resultaten från kartläggningen av förekomsten av kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige.
 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset beviljades senast 2016 medel av regeringen för att genomföra en undersökning av förekomsten av kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige. I den fortsatta spridningen ingår översättning av filmer samt framtagandet av en fördjupningsrapport om multiutsatta barn.
 
Vid frågor, kontakta Nicole Goufas, pressekreterare åt Åsa Lindhagen. 
 

Kontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos Åsa Lindhagen
073-08 57 588
nicole.goufas@regeringskansliet.se

 

Prenumerera