Strategin för Sveriges samarbete med ILO förlängs

Report this content

Regeringen har idag beslutat att förlänga strategin för Sveriges samarbete med Internationella arbetsorganisationen (ILO) till och med 31 december 2021.

Regeringens nuvarande strategi för hur Sverige samarbetar med ILO sträcker sig över perioden 2017–2020. Strategin förlängs nu med ett år för att invänta en organisationsbedömning av ILO innan en ny strategi tas fram. 

Strategin för regeringens arbete med ILO identifierar övergripande prioriteringar och behov av åtgärder för åren 2017–2020. Dessa kommer kvarstå för 2021 eftersom de bedöms som fortsatt aktuella och relevanta.

Den nu förlängda strategin beslutades av regeringen i december 2017. ILO spelar en central roll för främjande av mänskliga-, sociala- och ekonomiska rättigheter i arbetslivet genom sin normbildning på området. Syftet med strategin är att Sveriges samarbete med ILO ska bidra till genomförandet av svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd, samt den svenska politiken för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik.

ILO
Internationella arbetsorganisationen (International Labour Organisation, ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO verkar för att främja sysselsättning och goda arbetsvillkor samt värna fackliga fri- och rättigheter och stärka samarbetet mellan oberoende arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. ILO är unikt genom att det leds av regeringar, arbetsgivare och arbetstagare. ILO grundades 1919. Organisationen har 187 medlemsstater och mottog Nobels fredspris 1969.
 

Gabriel Dahlander
Pressekreterare hos Eva Nordmark
073-0295 110
gabriel.dahlander@regeringskansliet.se

 

Prenumerera