Styrelsen för Institutet för mänskliga rättigheter utsedd

Report this content

Den 1 januari 2022 inrättas Institutet för mänskliga rättigheter, som kommer att vara placerat i Lund. Regeringen har i dag förordnat ledamöterna i institutets styrelse. Styrelsen ska leda institutet och även anställa en direktör som myndighetschef.

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter samt direktören. Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Inom styrelsen ska det, enligt lagen om Institutet för mänskliga rättigheter, finnas ledamöter med sakkunskap inom området mänskliga rättigheter och erfarenhet av kvalificerat arbete inom områdena det civila samhället, rättsväsendet och advokatverksamhet, samt forskning och högskoleutbildning. Enligt lagen ska regeringen begära in förslag till ledamöter från institutets råd, Sveriges advokatsamfund och universiteten och högskolorna. Eftersom något råd ännu inte inrättats har regeringen istället begärt in förslag från berörda organisationer inom civila samhället.

Följande personer förordnas som ledamöter i styrelsen fr.o.m. den 1 januari 2022:

  • Annika Jyrwall Åkerberg, Senior legal adviser       
  • Elisabeth Rynning, Docent och f.d. chefsJO           
  • Leif Ljungholm, Advokat                        
  • Negin Tagavi, Biträdande VD                          
  • Niklas Martti, Internationell projektledare
  • Pål Wrange, Professor i folkrätt
  • Titti Mattsson, Professor i offentlig rätt 

Kontakt

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos Märta Stenevi
073- 034 83 38
henrik.jalalian@regeringskansliet.se

 

Prenumerera