Sverige deltar i FN-möte om kvinnors rättigheter i Sverige

Report this content

I dag den 22 oktober deltar Sverige i en dialog i Genève om hur Sverige efterlever FN:s konvention om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW). Vid dialogen företräds Sverige av jämställdhetsministerns statssekreterare Karin Strandås.

Konventionen består av 30 artiklar och ratificerades av Sverige 1980.  Vart fjärde år ska staterna som anslutit sig till konventionen rapportera till kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW-kommittén) vilka åtgärder som tagits för att genomföra konventionen. CEDAW-kommittén granskar sedan staternas rapporter, håller muntliga förhör och ger landspecifika rekommendationer om vilka åtgärder staterna kan vidta. 

Sverige lämnade in sin tionde rapport till CEDAW-kommittén i mars 2020. Efter inlämnandet av rapporten kallas nu Sverige därför till en muntlig dialog med kommittén. Efter mötet lämnar kommittén skriftliga kommentarer och rekommendationer för Sveriges fortsatta arbete.

Kontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos Märta Stenevi
073-078 52 24
frida.farlin@regeringskansliet.se

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos Märta Stenevi
073- 034 83 38
henrik.jalalian@regeringskansliet.se

 

 

Prenumerera