Sverige mest jämställda EU-landet i ny mätning

Report this content

 

Sverige hamnar på första plats som det mest jämställda EU-landet när European Institute for Gender Equality (EIGE) har kartlagt jämställdheten i alla EU:s medlemsländer.

EIGE mäter jämställdheten i alla EU:s medlemsländer och EU som helhet för att se hur långt de olika medlemsländerna har kvar tills de kan betraktas som jämställda. Jämställdheten mäts inom sex olika områden: arbete, pengar, kunskap, tid, makt och hälsa. Sverige är det mest jämställda EU-landet inom fem av dessa sex områden.  

Sverige toppar index generellt och har i år dessutom bättre resultat än 2017 när index togs fram senast och Sverige också låg i topp. 

Sverige får högst betyg inom områdena hälsa och tid. Även om kvinnor i Sverige fortfarande tar mer ansvar för familjen än män, fördelas ansvaret mycket mer lika i Sverige än i något annat EU-land. 

Området där Sverige har mest kvar att göra vad gäller jämställdheten mellan kvinnor och män är området kunskap, på grund av att den stora skillnaden i hur stor andel av alla kvinnor och män som väljer att studera vidare på högskola, då betydligt fler kvinnor än män skaffar sig en högskoleutbildning.  

- Det är självklart glädjande att Sverige återigen utses som bäst i klassen i EU gällande jämställdhetsarbetet. Vi har dock lång väg kvar innan vi kan kalla oss helt jämställda, inte minst när det gäller löneskillnader mellan kvinnor och män, det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt mäns våld mot kvinnor, säger Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister.

Vid frågor, kontakta Nicole Goufas, pressekreterare åt Åsa Lindhagen. 
 

Kontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos Åsa Lindhagen
073-08 57 588
nicole.goufas@regeringskansliet.se

 

Prenumerera