Sverige samlar medlemsstater för att protestera mot europeiska minimilöner

Report this content

På initiativ av Sverige har flera medlemsstater idag samlats för att diskutera direktivet om minimilöner. Mötet resulterade i att flera av medlemsländerna tillsammans nu skickat en uppmaning till EU:s ordförandeskap. I brevet motsätter sig ministrarna hanteringen av frågan och anser att ett rättsligt bindande direktiv inte är rätt väg att gå.

Brevet skickar ett tydligt budskap om att förhandlingar i sak ska avvakta det yttrande som rådets rättstjänst nu tar fram om minimilöneförslagets förenlighet med rättslig grund. 

-Det är viktigt att kunna samla många medlemsstater för att kunna påverka frågan. Från svensk sida är vi mycket oroade över att ett lagförslag kan komma att påverka vår lönebildningsmodell negativt och anser att EU inte ska lägga sig i vilka löner och villkor som ska gälla i medlemsländerna. Regeringen kommer fortsatt att agera med full kraft för att förslaget från EU-kommissionen inte ska äventyra den svenska kollektivavtalsmodellen och parternas ansvar för lönebildningen, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Brevet undertecknades av ministrar från Österrike, Estland, Irland, Nederländerna, Danmark, Ungern, Malta, Polen och Sverige. 
 

 

Kontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos Eva Nordmark
073-053 92 70
jennie.zetterstrom@regeringskansliet.se

Prenumerera