Uppdrag att förstärka och granska skolans arbete mot bland annat hedersrelaterat våld och förtryck

Report this content

Regeringen ger Skolinspektionen i uppdrag att granska skolans arbete med det nya kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer, inklusive att bland annat förebygga och bemöta intolerans, förtryck och våld. Samtidigt skjuter regeringen till medel till Skolverkets uppdrag om stärkt systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

– Hedersrelaterat våld och förtryck, sexism och rasism har ingen plats i vårt samhälle. Det behövs både hårdare tag mot förövare och bättre hjälp till dem som utsätts. Genom tidiga insatser kan vi förebygga att barn och unga drabbas, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

– Skolan är viktig i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Nu ger regeringen Skolinspektionen och Skolverket ytterligare möjligheter att utifrån sina respektive uppdrag bidra till att stärka rektorers, lärares och annan skolpersonals viktiga arbete med att förebygga och bemöta bland annat intolerans, förtryck och våld, säger skolminister Lotta Edholm.

Skolinspektionen ska mot bakgrund av de reviderade läroplanerna granska skolornas arbete avseende det nya kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Det innefattar även att granska arbetet med att bland annat förebygga och bemöta intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism, homo- och transfobi samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2025. Regeringen beräknar att avsätta totalt 12 miljoner kronor för uppdragets genomförande.

Sedan 2021 har Skolverket i uppdrag att stärka skolans och förskolans systematiska arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen förstärker nu arbetet med 1 miljon kronor för 2023 (totalt tre miljoner kronor) och med tre miljoner kronor för 2024 och 2025 (totalt fem miljoner kronor per år). Skolverket kan bland annat använda förstärkningen till förvaltning och revidering av befintliga stöd och insatser.

Kontakt
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-135 53 41
anton.johansson@regeringskansliet.se

Christoffer Heimbrand
T.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
076-112 11 47
christoffer.heimbrand@regeringskansliet.se

Prenumerera